Loading...

PUSAT KELESTARIAN & KESEJAHTERAAN
MIZAN PARK
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

∼ Kelestarian dan Kesejahteraan berasaskan nilai teras USIM

yang bertunjangkan maqasid syariah ∼

Ditubuhkan secara rasminya pada 1 Januari 2020 dan dikenali sebagai C4SS

GALERI