Sukacita dimaklumkan bahawa Pusat Kelestarian dan Kesejahteraan (C4SS), USIM telah menerbitkan Blueprint Kelestarian USIM sebagai panduan ke arah kelestarian kampus dan menyemarakkan agenda Kampus Barakah. Blueprint tersebut juga telah dilancarkan oleh YBhg Prof Dato’ Dr Mohamed Ridza Wahiddin, Naib Canselor USIM pada 19 November 2021 yang lalu.

Blueprint tersebut kini boleh dicapai di sini: Blueprint Kelestarian USIM

Semoga blueprint ini dapat dijadikan panduan ke arah menjadikan USIM Kampus Lestari.

Terima kasih.

Muka depan buku Blueprint Kelestarian USIM